8 Nisan 2022

Geç Boşalma

ile Admin

Geç boşalma kişinin isteği dışında, cinsel işlevleri sırasında geç boşalması sorunudur. Geç boşalma önlem alınmadığı takdirde, ciddi psikolojik sorunlara yol açar. Eşli cinsel birliktelik sırasında istenmeyen bir durumdur. Sorun belirgin bir şekilde geç boşalma veya hiç boşalamama olarak kendini gösterebilir. Sorunu yaşayan kişi cinsel birleşme sırasında yeterince orgazma olamaz. Sorunun 6 ay kadar devam etmesi tanı konulmasını ve tedavi edilmesini gerektirir.

Geç Boşalma Nedir?

Geç boşalma sorunu, cinsel işlev bozukluğundan, katı dini kurullar ve ahlaki değerlere bağlı olarak yetiştirilen erkeklerde sık görülür. Cinselliğin kötü bir şey olduğu düşüncesi, ayıp olarak görülmesi, çocuklukta yaşanan travmalar kişide geç boşalmanın başlıca sebepleri olarak görülür. Genç yaşlarda oluşan cinsel aktivitelerde başarısız deneyimler, cinsel bilgi eksikliği, mastürbasyon sırasında alınan haz, eşli cinsel birliktelik yaşandığı durumlarda yeterli olmaması durumları da, geç boşalma sorunlarını tetikleyen nedenlerdir.

Geç Boşalmanın Etkileri

Geç boşalma sorunu yaşayan kişi, kendi isteği dışında boşalma duygusu yaşayamaz. Bu kişide psikolojik travmalara yol açar. Kişinin cinsel yaşamı ile birlikte sosyal yaşantısında, iş yaşantısında ve aile yaşantısında sorunlar ortaya çıkartır. Sorun yaşayan kişini iş yaşamında sekteye uğrar. Kişi iş yaşamında başarı gösteremez.

Boşalma süresi kişinin yaşına, fizyolojik yapısına, cinsel deneyimlerine, beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Boşalma süresi ile ilgili herhangi bir değer bulunmamaktadır. Ancak androloji polikliniklerine başvuran ve geç boşalma sorunları yaşayan kişilerin üzerinde yapılan araştırmada, 25-30 dakika gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen orgazma olamayan, boşalamayan kişilerin, sıklıkla sorunla ilgili başvuruda bulundukları gözlemlenmiştir.

Geç Boşalmanın Sebepleri

Yapılan araştırmalarda geç boşalma problemi, erkeklerin yaklaşık ¼ ünde, ergenlik dönemi ile başlayarak, tüm yaşamı boyunca sorunu yaşamakta iken, diğer kişilerde sorunun sonradan ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Sonradan edinilen geç boşalmanın sebepler;

  • Tıbbi kaynaklı sebepler.
  • Psikolojik kaynaklı sebepler.
  • Partner ilişkili sebepler.

Olarak kendisini gösterir. Sorunu yaşayan kişi fiziksel ve performans olarak eşini beğenmez. Eşine karşı olumsuz düşünceler besler. Aile içinde yaşanan olumsuz durumlar, istem dışı birlikteliklerde, kişi haz almaz ve geç boşalma sorunları ortaya çıkar. Bu sorun partnerin ağız, ter kokularından da kaynaklı iğrenme olarak da kendini gösterir.

Geç Boşalmanın Tıbbi Sebepleri

Geç boşalmanın tıbbi sebeplerinin başında, ürogenital sistemin herhangi bir noktasında ortaya çıkan enfeksiyonlar gelmektedir. Bulaşıcı cinsel enfeksiyonlar, genitoüriner tüberküloz geç boşalmaya veya boşalamama sorunlarını ortaya çıkmasına sebep olur.

Psikolojik rahatsızlıklara bağlı olarak geliştirilen antidepresanlar, sinirsel uyarıları azaltır. Bu durum peniste yeterli sertleşmeyi ve uyarılmayı etkileyerek, geç sorunun oluşmasına sebep olur.

Geç boşalma şeker hastalarında sıklıkla görülen sorunların başında gelir. Yüksek şekere bağlı olarak sinir sisteminin uyarı işlevlerinde meydana gelen bozukluk, geç boşalma sorununu ortaya çıkartır. Penis sinirlerinde duyu kayıpları oluşturarak orgazma olmayı ve boşalmayı olumsuz yönde etkiler.

Nörolojik hastalıklar, cerrahi operasyonlar sonucu gelişen sinir sistemi sorunları, peniste uyarı sistemini etkileyerek, geç boşalma sorunlarını ortaya çıkmasına sebep verdiği gözlenmiştir. Ayrıca hormon dengesizliği, tansiyon sorunları yaşayan kişilerde, tiroit hormonlarının az çalışması sonucunda geç boşalma sorunları görülür.

Geç Boşalma Sorununda Partnerin Psikolojik Rolü

Cinsel birlikteliğin yeterince motive edilememesi, çiftler arasında yaşanan travmalar, baskıcı ortamda yetişen partnerin cinsel işlev sırasında çekimser kalması, ya da beklentilerinin yüksek oluşu, yeterince motive edilemeyen erkekte psikolojik olarak baskılanmaya sebep olur. Bu durum geç boşalma sorunlarını beraberinde getirir. Tedavi edilmediği sürece sorun artarak kendini gösterir.

Geç Boşalma Sorununda Partnerin Fizyolojik Rolü

Partnerin sık doğum yapması, doğumda zorlanması, fazla sayıda düşük yapması, doğal doğum yöntemlerine bağlı olarak gelişen semptomlar, mesane sarkması, bağırsak sarkması, rahim sarkması gibi durumlarda vajina duvarları genişlemekte, cinsel işlev sırasında yeterli kasılmayı sağlayamaz. Buna bağlı olarak erkeğin penisine yeterli uyarı yapamaz. Yeterince uyarılamayan peniste, geç boşalma sorununu ortaya çıkar.

Geç Boşalma Tedavisi

Tedavi yönteminin ortaya konması için, psikolojik ve fizyolojik sebepleri saptanır. Hastanın öyküsü tedavi yöntemini belirler. Psikolojik sebeplerin varlığında, psikolojik terapi yöntemleri sorun ortadan kaldırılır. Düzenlenen terapilerde çiftlerin sürece destek vermesi, tedavi sürecini etkileyen faktörlerdendir.

Fizyolojik tedavi yöntemlerinde, enfeksiyona bağlı rahatsızlıkları tedavisi, kronik rahatsızlıklarda ilaçların düzenlenmesi, tiroit dengesinin sağlanması sorunu çözümler. Fizyolojik rahatsızlıklara bağlı gelişen geç boşalma sorunlarının tedavisinin, psikolojik terapi ile desteklenmesi, sürecin kolay atlatılması için önemlidir.